12. Pravou časťou - komínom (V) 3h.
Popis cesty:

12. Pravou časťou - komínom (V) 3h.
H. Debinski, A. Gasiorowski, J. Strzyczynski, 25. 8. 1960, AP, IV/28

Smer výstupu udáva hlboký komín, ktorý je vľavo od nápadnej sivej tektonickej platne. V jeho pokračovaní vyššie je ďalší hlboký komín . Vľavo od komínov je nápadný čierny pilier, ktorým vedie cesta 10. Nástup je v žlabe vedúcom do Studeného sedla. Kútikom, v ktorého pokračovaní je nápadná lávka vedúca k hornému komínu. Na plošinku pod horný komín, Komínom hore obchádzajúc hladké platne na malú plošinku v komíne. Ďalej hore úzkym komínovitým zárezom v jeho ľavej časti (V), ďalej dlhý prekrok doprava na jeho pravú stranu. Odtiaľ už ľahšie platňou a žliabkami asi 80m na lávku bežiacu doprava pod Čiernou vežou. Spolu s cestou 6 resp. 9 na vrchol.