8. Stredom steny (V-VI) 5-6h.
Popis cesty:

8. Stredom steny v hornej časti cez Ciernu vežu (V-VI) 5-6h.
I. Bajo, A. Hanzel, B. Hanzel, 1. 9. 1956, AP IV/27

Cesta vedie v dolnej časti výrazným čierným komínom v spádnici vrcholu k päte najväčšej ostrohy vybiehajúcej zo steny. Nástup na trávniku na pravej strane ostrohy. Z trávnika naľavo, výrazným žliabkom ku nápadnému komínu. Komín je zprava previsnutý a vlhký. ľavou stranou komína hore jednu dĺžku do skalného hniezda. Odtiaľ kúsok vpravo a priamo v spádnici lámavou stenou as 60m na trávnatú lávku pod Čiernou vežou kde križujeme výstup č. 6. pod pilier čiernej veže. Z lávky ľavou stranou ľavej hrany veže priamo hore 40m potom traverz na pravú hranu piliera na mohutný balvan. Odtiaľ na hrot hrany. Z hrotu priamo hore po hrebeni k výraznej špáre (prvá výrazná špára od ľavej hrany), idúcej zľava doprava k vrcholu. ďalej ľavou hranou na vrchol.