6. Ľavou časťou - vhĺbením (V) 5-6h.
Popis cesty:

6. Ľavou časťou - vhĺbením (V) 5-6h.
J. Kacian, J. Sawicki, Š. Zamkovský, 31. 8. 1934, AP IV/26
1. zima: J. Psotka, J. Sláma, 10. 4. 1958
2. zima: T. Hetinac, J. Horan, 10-11. 3. 1961

Nástup smerom do rokliny kde vedie cesta 4. Spočiatku sutinovým žľabom po bielych vodou vymytých platniach k malému komíniku. Ním hore. Ďalej po plošinkách a žliabkami doprava na trávnatú lávku pod previsy. Po lávke asi 50m šikmo doprava na pravú hranu steny. Zárezom 25m hore. Traverz doprava cez hladkú platňu. V mieste kde je spomínaný zárez previsnutý do kotla pod čieny mokrý komín. Sutinovým pásom zľava od komína ku previsnutej trhline. Tu doľava a cez dva previsy hore do trojhranného výklenku s balvanom. Odtiaľ mierne doľava k 5m kolmej stienke. Cez ňu trhlinou a ďalej ľahšie vľavo na rebrovitý výčnelok. Odtiaľ kolmou stenou (IV), prechod niekoľko metrov doprava na skalnú plošinu. Cez hranu doľava na hladkú platňu a ňou 8m hore (IV exponované) až k previsnutej stene. Tu asi 10m doľava na trávnatú lávku v polovici steny. Lávkou doprava popod čiernu vežu a cez skalnú bránu do žlabu, 60m žlabom hore, doprava na chrbát a dole do rokliny. Roklinou 150m hore na vrchol .