3. Ľavým rebrom (IV) 2h.
Popis cesty:

3. Ľavým rebrom (IV) 2h.
R. Grzesik, C. Mrowiec, A. Skoczylas, 9. 8. 1956, FK1075

Rebro je zprava vrúbené hlbokou roklinou, kde vedie cesta č. 5. Nástup v mieste kde rebro zbieha do sute nevýraznou ostrohou.Ľahko hore až pod výšvih. Výšvihom šikmo doľava hore k výraznému komíniku. Ním doprava hore pod previs. Krátkym traverzom na pravé rebierko komíniku a po ňom na trávnatý stupeň. Z neho na ďalší trávnatý stupeň pod strmú stienku. Na lištu v stienke a po nej traverz doprava za jej hranu. Potom sklanými stupňami späť na ostrie rebra už nad stienkou. Ďalej po ostrí až sa stráca v nevýraznom rebre a na vrchol.