13. Malá Kôpka - pilier (III-IV) 2 h.
Popis cesty:

13. Malá Kôpka - pilier (III-IV) 2 h.
S. Culka, S. Reptová, M. Šebestová, L. Urbanovičová, I. Urbanovič, 27. 10. 1962
Zima: I. Gálfy, I. Urbanovič, 25. 4. 1963

AP/V:Malá Kôpka, pilierom. V spádnici vrcholu, v dolnej časti steny je výrazný pilier. Ním zľava po jemných chytoch do zárezu a potom na hranu piliera. Ďalej ideme sprava, po dobrých stupoch. V druhej dĺžke lana je ťažká stienka, ktorú prechádzame po skobách asi päť metrov šikmo doľava, do komína. Z komína dôjdeme na ľahký terén, kde sa čiastočne pilier stráca. Odtiaľto možno ísť po trávach, ktoré sú dosť strmé, do sedielka na Prednú Popradskú lávku vpravo od vrcholu. Stále hore. Pred nami je vrcholová členitá časť steny, nad ktorou je v hrebeni ostrá vežička s červeným sfarbením. Odtiaľ niekoľko metrov doľava a cez malú stienku a komínik do sedielka. Ďalej hrebeňom na vrchol. Zima: Miestami zasnežené lávky, výšvihy skalné.