11. Veľkým Kútom (IV+) 2 h.
Popis cesty:

11. Veľkým Kútom (IV+) 2 h.
I. Mátray, M. Neumann, 2. 10. 1971
1. priestup: Š. Hudáč, J. Kriššák, M. Kriššák, jún 1972

Masív Kôpiek so svojimi dvoma vrcholmi spadá do Dračej dolinky krátkou členitou stenou, ktorú v jej strmšej časti pretínajú štyri výrazné zárezy. V ľavej časti steny je zďaleka viditeľný obrovský biely výlom, v spádnici ktorého vedie nahor výrazný kút. Ním vedie aj výstup, ako vidno z nákresu. Veľmi slabé možnosti istenia. Pravú časť steny tvoria kompaktné platne prerušené spomínanými zárezmi, zaujímavými z horolezeckého hľadiska.