10. Gálfy - Rybanský (IV) 2 h.
Popis cesty:

10. Gálfy - Rybanský (IV) 2 h.
I. Gálfy, M. Rybanský, 19. VIII. 1959.

Ľavým pilierom na Prostrednú Popradskú lávku. — Stena Zadného Popradského zuba spadá do akéhosi kotla. Kým z pravej strany ju ohraničuje zárez, ktorý smeruje na Zadnú Popradskú lávku, zatiaľ zľava ju ohraničuje výrazný pilier, ktorý sa začína ešte pod kotlom. Je širší, nad kotlom sa zužuje a nad zrázmi steny sa zahýba doprava k vrcholu Zadného Popradského zuba, pod ktorým sa stráca. Ním vedie výstup. Spočiatku z pravej strany, radšej v smere kotla, potom pod strednou, najstrmšou časťou traverzom vľavo. Ďalej ideme ľavou stranou piliera a nad zrázmi už po ňom, až na Prostrednú Popradskú lávku. Miestami IV.