9. Pacas - Samuhel (IV) 1 h.
Popis cesty:

9. Pacas - Samuhel (IV) 1 h.
M. Pacas, S. Samuhel, 12. 8. 1962

Taternik (1-2)/1963: Stenou na Zadný Popradský zub. — Vstup do steny je v spádnici Zadného Popradského zubu. Šikmo vľavo na trávnatý balkón. Z neho šikmo doprava desať metrov pod platňu, ktorú prechádzame zárezom na jej pravom okraji, a potom ešte pätnásť metrov na dobré stanovište. Ďalej pätnásť metrov po platni na voľný blok, z ktorého traverzujeme osem metrov vpravo (IV) na rímsu. Z rímsy priamo hore na trávnatú plošinku. Nad nami sa teraz vypína prostredná časť steny, vytvorená z veľkých hladkých platní. Pod nimi traverzujeme šikmo vpravo na málo výrazný pilierik, ktorý ohraničuje platne z pravej strany. Pilierikom ľahko hore na vrchol.