8. Páleničková cesta (V) 3,5 h.
Popis cesty:

8. Páleničková cesta (V) 3,5 h.
H. Myslivcová, J. Vlček, L. Páleníček, 29. 9. 1968
Slovo autorov:Výstup ide výrazným kútom, spadajúcim zo Zadnej lávky v Kôpkach