5. Korsák-Urbanovič (V) 2 h.
Popis cesty:

5. Korsák-Urbanovič (V) 2 h.
B. Korsák, I. Urbanovič, 10. 9. 1958.

AP/V: Priamo na Zadnú Popradskú lávku. — V ľavej polovici juhovýchodnej steny severného vrcholu Kôpok, Veľkej Kôpky, je výrazný komínovitý zárez, tiahnúci sa vertikálne celou stenou, až do sedielka, na Zadnú Popradskú lávku. Nastupujeme zo sutinoviska malou stienkou, rovno cez strechovito vrstvené platne do kúta, ktorým postupujeme asi dve dĺžky lana pod previsnutú stenu. Kútovou škárou pomocou skôb doprava za hranu platne, trávnatá plošina. Cez strechovito vrstvený previs hore. Postupujeme stále komínom až na ľahší terén. Nedáme sa zlákať doprava, ale ideme rovno do steny zárezovým komínom a ľahkým terénom do sedielka, na Zadnú Popradskú lávku.