9.Pravý pilier-stenou vľavo (6+, pôv.1m. VI, A0)
Popis cesty:

9. Pravý pilier - stenou vľavo (6+?, pôvodne dole 1miesto VI, A0 ; stred IV-V; hore III) 5h
K. Plecháč, J. Skalský, M. Skořepová, J. Sýkora, 24. 8. 1973
1. Voľný prelez A. Paszczak, M. Flisnik leto 2012, podľa nich je to ľahšie ako 6+, vraj pekná cesta, 2 dĺžky super, Topo od Artura čoskoro doručíme.
Voľný prelez V. Jakubec, J. Mierka 16. 6. 2013, kľúčová prvá dĺžka 1xAF s odsadnutím, 6+

Popis Z ľavej strany pravého piliera, medzi kútom a ostrím piliera. Nad spodným okrajom Nižného Wahlenbergovho plesa sa vypína výrazný ostrý pravý pilier steny, ktorý je blízko vrchola prerušený zďaleka viditeľnou policou. Ostrím vedie cesta č. 11 - výstup Glazeka a Jankowského. Výstup vedie v ľavej stene piliera. Nástup je pod výrazným zárezom vľavo od ostria piliera. Po ľahkých skalách pod zárez. Niekoľko metrov vľavo do škáry a ňou 5 metrov hore. Po naklonenej platni doprava pod vlastný zárez. Nad nami sú dva previsy. Prvý prekonávame pomocou skôb (A0 Voľne 6+), druhý exponovaným traverzom vpravo (VI) na trávnatú plošinu (25 m. stanovište). Dlhým krokom vľavo späť do zárezu, Ním hore a neskôr členitou platňou na výhodné stanovište. Pokračujeme v ľavej časti piliera asi 80 metrov až k plochému odštepu opretému o pilier. Nad odštepom je trojuholníková plošina. Z nej doprava do stienky s jemnými chytmi, niekoľko metrov hore a potom traverz doprava na trávnatú lávku - až na jej koniec. Hranou niekoľko metrov hore pod previs, obchádzame ho zprava a dostaneme sa na spomínané vodorovné prerušenie piliera. ľahkým terénom do zárezu vo vrcholovom masíve a komínom priamo na vrchol. Pevná skala.