3. Ľavý pilier (V) a variant (V+) 4 - 5h.
Popis cesty:

3. Ľavý pilier (V) 4h
W. Pulawski, J. Wnukowski, 25. 8.1978
1.opak. L. Jezierski, L. Pobiarzyn, 29. 8. 1978
Vstup do steny je cca 4m napravo od komína (cesta 2). Táto klasická cesta má 8,5 dĺžky, ľahká orientácia a pevná skala (s výnimkou 4 dl.), dobré možnosti istenia na stanovištiach.

3a. Variant ľavého piliera V+, 5h.
M. Bobovčák, I. Franková, 19. 5. 2009, 5 hod., dosiaľ nepublikované.
Cesta nastupuje komínom, potom ľavou časťou piliera viac menej zhodne s pôvodnou cestou pilierom. Pod vrcholovým výšvihom piliera odbočuje doľava. Pri prvovýstupe bola ukončená na hrebeni.
Prvý opis: G. Herczeg - Számel, 11.9.2011, V+, 6 hod. autori fototopo.