7. Ľavým rebrom (IV) 3h.
Popis cesty:

7. Ľavým rebrom (IV) 3h.
M.Kriššák, A.Luczy, 23.9.1967
rebro yasahuje do suti asi 100m pod Batizovskou próbou. Nástup na hrane rebra- Najprv dve dl. priamo po hrane pod previs. Traverz 3 m doprava a šikmo späť na hranu. Potom priamo po hrane až prechádza v hrebeň. Pripája sa tu na cestu č.1. Cez niekoľko vežičiek priamo a ľahkým hrebeňom na vrchol.