3. Ľavý komín (IV-V) 4h.
Popis cesty:

3. Ľavý komín (IV-V) 4h.
S.Samuhel, Ľ.Vestenický, 9.7.1961 (AP/IV/30, FK/2/977)

Hlbokou roklinou 50m hore (vklinený balvan oblezieme zprava) na suťovú plošinu. Tu nástup doľava do vlastnej steny do miestami previslého komína.Jeho pravou vetvou 40m (V) do výklenku. Z neho (nie sklaným oknom!) do začiatku roklinky. Roklinkou s prahmi a vklinenými balvanmi hore 150m, nakoniec hlbokým komínikom do sedielka v ľavom pilieri. Ďalej hrebeňom ako cesta 1 na vrchol.