4. Variant ľavou trhlinou (IV)
Popis cesty:

4. Variant ľavou trhlinou (IV)
R. Kynčl a druhovia, 18. 9. 1936

AP/117, ľavou trhlinou (komínom)