1. Priamo SZ hrebeňom (ll-lll) 1 h.
Popis cesty:

1. Priamo SZ hrebeňom (ll-lll) 1 h.
A. Grosz, T. Kregczy, 30. 6. 1911

AP/III/111, zo štrbiny cez niekoľko veží. Vrcholový SZ - hrebeň obchádzame vľavo