20. Žlabom do štrbiny (I) 1:45 h.
Popis cesty:

20. Žlabom do štrbiny (I) 1:45 h.
Cesta dávno známa. Info: AP-V/70

Popis: Na Zadnú Končistú štrbinu, žľabom. Z Lúčneho sedla hore, šikmo vľavo cez sutinové úbočie až do spádnice plytkého žľabu, ktorý spadá zo Zadnej Končistej štrbiny.