16. Prostredná Končistá - stenou (I) 1 h.
Popis cesty:

16. Prostredná Končistá - stenou (I) 1 h.
H. Koziczinska, L. Koziczinski, vodca J. Breuer, vodca J. Hunsdorfer st. 18. 7. 1904. Info: AP-V/50 Popis: Sutinovým žľabom steny priečne medzi Kahulskou vežičkou a Prostrednou Končistou ľahko na Vyšnú Kahulskú štrbinu v hrebeni.