14. Kahulská vežička stenou (V) 2 h.
Popis cesty:

14. Kahulská vežička stenou (V) 2 h.
E.Nemeš, L.Vítek, 3. 8. 1954
Info: AP-V/54

Popis:Od Lávky Končistej, stenou na Kahulskú vežičku, — Zo žľabu, ktorý spadá z Kahulskej štrbiny na Lávku Končistej, vybieha doprava, do zrázov Prostrednej Končistej výrazný strmý komín. Týmto komínom pokračujeme asi 40 metrov hore, v mieste, kde sa stáva previsnutým, vytraverzujeme šikmo doľava do otvorenej, veľmi exponovanej steny, asi 10 metrov, odkiaľ pokračujeme kolmo hore po strmej lámavej stene po drobných chytoch až na hrebeň, ktorým pokračujeme na vrchol Kahulskej vežičky tesne pod vlastným vrcholom rebra Prostrednej Končistej.