13. Kahulská vežička vhĺbením (?)
Popis cesty:

13. Kahulská vežička vhĺbením(?)
H. Koziczinska, L. Koziczinski, vodca J. Breuer, vodca J. Hunsdorfer st. 18. 7. 1904. Info: AP-V/49 Popis:Ľavou časťou západnej steny, na Kahulskú vežičku. — Z Lávky Končistej hore a na istom mieste priamo na Kahulskú vežičku. Bez podrobností.