10. Malá Končistá - žľabom (II-III) 1 h.
Popis cesty:

10. Malá Končistá - žľabom v zostupe (II-III) 1 h.
G. Komarnicki, 8.7.1912 Info: AP-V/37

Popis: Žľabom, medzi severný a južný vrchol, na Malú Koncistú Štrbinu, v zostupe, — Zo stupňa ležiaceho tri metre nad najhlbším bodom medzi dvoma vrcholmi, šesť metrov previsnutým komínom, dolu. Aby sme obišli nasledujúci kolmý zráz, niekoľko krokov dolu a zase hneď doprava žliabkom 15 metrov dolu na malú kazateľňu. Krátky prechod doprava, potom zostup hladkou trhlinou a neskoršie niekoľko metrov schodovitými skalami šikmo doľava na dno spomínaného vhĺbenia. Ľavou vetvou vhĺbenia dolu, nižšie sa obidve vetvy spájajú v jediný žľab. Ten nižšie prechádza v hladký komín. Ním, horných šesť metrov sa dá výhodnejšie obísť ľavou odnožou komína, dolu. Po štyridsiatich metroch sa komín zase roztvára a končí sa skalnými stupňami, z ktorých zostúpime na sutinové a trávnaté pásy. Niečo vyššie na sever je Lávka Končiste.