7. Malá Končistá - vhĺbením (II-III) 3 h.
Popis cesty:

7. Malá Končistá - pravou časťou vhĺbením (II-III) 3 h.
S.Bysiek, J.Milewicz, 22.4.1956. Info: AP-V/38

Popis:Vstup do steny je z Lávky Končistej kúsok vpravo od výstupu č.6. v úzkom žlabe, ktorý bezprostredne vpravo ohraničuje výšvih západnej steny. Žlabom cez malé prahy hore až do jeho rozvidlenia. Potom pravou vetvou, rínou hore uzavretou prahom. Ce prah a na hrebeň, rebro, ktorým vľavo na vrchol. Lezené za zimných podmienok.