2. Pilierom (IV) 3 h.
Popis cesty:

2. Veža nad Ľadovým - Pilierom (IV) 3 h.
I.Lehotský, J.Zelman, 4.7.1954 Info: AP-V/27

Popis: Vľavo od komína sa paralelne s ním tiahne rebro, ktoré je zľava ohraničené veľkým vhĺbením. Priamo rebrom hore až na Lávku Končistej. Z lávky v predĺžení komína je plytká depresia. Zľava od nej pilierom až na vrchol.