1. Štrbina nad Drúkom (I) 20 min.
Popis cesty:

1. Štrbina nad Drúkom (I) 20 min.
R.Kordys, J.Mašlanka, 23.8.1910 Info: AP-V/21

Popis: Z lávky v západnej stene Drúka, na jej koniec a odtiaľ žľabom na štrbinu.