20. Jašterica (V+) 3h.
Popis cesty:

20. Jašterica (V+) 3h.
"Cez čierny pás" J.Svrček, J.Hreus, 7.1992 Info J2/94,