17. Pravým okrajom obrovského kúta (V+/A3) 10h.
Popis cesty:

17. Pravým okrajom obrovského kúta (V+/A3) 10h.
A.+J.+J., Križo, 10.10.1981