13. Martiš - Špánik (V/A0) 7h.
Popis cesty:

13. Martiš - Špánik (V/A0) 7h.
J.Martiš, J.Špánik, 2.8.1975

Variant sprava obchádza strmú platňu v strede (IV+)