12. Pravým pilierom steny (IV) 4h.
Popis cesty:

12. Pravým pilierom steny (IV) 4h.
A.Grósz, Gy.A.Hefty, S.Laufer, 30.6.1912; 2.výstup: F.Adámek, I.Burger, J.Friess, 21.6.1925; 3.výstup: K.Henschová, L.Zimann, 14.7.1927 Poznámka: AP1/81, K3/1940

Pravým pilierom steny. Nástup je v spádnici piliera v žľabe, ktorý vedie zľava doprava do rokliny, ktorá spadá z Kežmarskej priehyby. Roklina sa dolu láme asi 100m kolmou stenou. Vpravo od žľabu po vysokých stupňoch, neskoršie po pravom rebre žľabu nad spodný zráz rokliny. Po platniach, ktoré sú skúpe na záchyty, hore na sedielko pod prvým asi 25m vysokým výšvihom piliera. Ďalej 10 metrov roklinou hore, potom doľava na naklonenú hladkú platňu a z nej krátkym, veľmi ťažkým komínikom na trávnatú plošinu. Tu sme na výške prvého výšvihu. Po hrane už ľahko na druhý výšvih, za ktorým je 2m hlboká štrbina. Tretí výšvih sa začína dole previsnutou hladkou platňou. Cez ňu veľmi tažko a po hrane na trávnatú terasu, ktorá je vo výške tretieho výšvihu. Strmú stenu štvrtého výšvihu zliezame sprava doľava; výšvih sa dá v pravom úbočí obísť. Dolu k veľkému balvanu a z neho ďalší zostup komínom do štrbiny pod piatym výšvihom. Skalné ostrie a lámavý stupeň, potom sme už pod kolmou stenou výšvihu. Po trávnatom páse 10m do pravého úbočia, potom rovnobežne s hranou trávnatými žliabkami medzi skalnými rebierkami hore na piaty výšvih. Hrana šiesteho výšvihu nespadá na juh, ale na juhovýchod. Z výšky výšvihu sa tiahne vodný žliabok do rokliny, ktorá spadá z Kežmarskej priehyby. V pravom úbočí po tráve hore, potom v jeho najvyššej časti cez jarok a krásnym komínom do štrbiny za šiestym výšvihom. Teraz sme pod najvyšším siedmym výšvihom. Najprv 20 metrov trávnatým žliabkom pod hranou, potom rovnobežne s ňou komínmi na vlastnú hranu. 30m hore, nakoniec komínom k západnému okraju čelnej steny výšvihu. Žliabkom 30m doprava hore, potom doľava na trávnatý stupeň: 35m komínom, ťažko, pod previs, ktorý komín uzatvára. Previs prekonáme vzporom. Priečne doľava stenou k jej ľavej hrane, 30m, odtiaľ už vidíme vrchol a rovnobežne s ňou na temeno siedmeho výšvihu. Stena tu stráca sklon. Traverzujeme doľava do vhĺbenia. Dá sa však íst aj priamo po pilieri a nim na vrchol.K.

Varianty:
Variant, priamo cez prvý výšvih: Zo sedielka zostúpime asi 2 m vľavo, dalej priamo hore asi 4m, vpravo cez previs do komínika. Komínikom, z neho traverz doľava, asi 4m. Ďalej priamo hore cez rozlámané balvany do štrbiny, kde sa končí komín, nad prvým výšvihom v opise Grósza. (V.;Lazor-Varga; 0,5h.)
Variant, obídenie tretieho výšvihu. Zo štrbiny pod tretím výšvihom niekoľko metrov vľavo do výšvihu rovnobežne bežiacej rímsy a ňou hore do polovice jej dĺžky a dalej puklinou v platni vpravo na výšvih. (III; Staszel; 1954.)
Variant, obídenie siedmeho výšvihu. - Pri päte výšvihu je výrazná rímsa, ktorá beží vpravo. Ňou niekoľko desiatok metrov na jej koniec a ďalej týmto smerom na sedielko. Obrátené je do žľabu stenou výšvihu a vyrastá z neho malá vežička. Zo sedielka vľavo hore stenou výšvihu po stupňoch a platniach a na konci komínikom na už zďaleka viditeľné malé sedielko nad výšvihom.( III.; Schramm, Staszel; 1954.)