7. Obrovský kút (VI/A4, RP:6-) 8h. (kút 3h.)
Popis cesty:

7. Obrovský kút (VI/A4, RP:6/6-) 8h. (kút 3h.)
I.Dieška, M.Plzák, P.Pochylý, J.Unger-Zrust, 16.9.1967; Použité špeciálne skoby
1. zimný výstup: Ľ.Gibas, L.Chudík, 11.3.1972;
2. zimný výstup: W.Fiut, P.Michnowski, W.Szalankiewicz, H.Zakrzewski, 1-2.3.1974;
Istené sólo RP: M. Kapusta, 24.9.1983
Modrý nástupový variant je tzv. Varšavský kút. Iné varianty klasif. V. pozri doplnkové informácie k stene.
Dnes je možné kút odistiť vklínencami a frendami. Stanovištia hornej časti cesty nad rampou sú preistené borhákmi tvaru U (3 maďarskí lezci) , asi á 30m.(5 stanovíšť). Po borhákoch je možné zlaniť na rampu a potom doľava rampou do cmitera.
Detail štandu
Foto z lezenia - facebook