5. Variant v platni (IV)
Popis cesty:

5. Variant v platni (IV)
I.Jurčišin, F.Kele ml., leto 1951 Info: AP1/89, K3/1933

Vpravo od výstupu č.4 sa ťahá hore hladká, obrovská platňa ohraničená z pravej strany vhĺbením, ňou vedie výstup. Spočiatku po ľavej strane platne 40m, ďalej šikmo doprava 20 metrov do pravého rohu platne. Odtiaľ asi dve dĺžky lana priamo hore k miestu, kde sa lomí J pilier steny.