4. Ľavým vhĺbením - Puškáš (IV) 3-4h.
Popis cesty:

4. Ľavým vhĺbením - Puškáš (IV) 3-4h.
A.Puškáš, A.Szabó, 17.7.1949;
2.výstup: J.Jurčišin, F.Kele ml., leto 1951;
3.výstup: K.Hellerová, B.Wišniowská, J.Wilczowski, 15.9.1954;
1.zimný výstup: K.Cerman, A.Puškáš, 10.3.1953
Info: AP1/88, K3/1932, Cesta v súčasnosti preistená fixným istením - na štandoch nerezové kramle ako v obrovskom kúte, postupové nity mammut 2-3/dĺžku. Istenie pokračuje aj po napojení sa na Birkenmajerovú cestu na rampe - 1-2 postupové nity, stanovištia. Potrebná aj sada frendov a vklínencov. Cestou sa dá zlaniť.

Vstup do skál: Vľavo od prostredného piliera, kde sutina najvyššie vybieha pod rebro, ktoré vystupuje z ľavého vhĺbenia. Nad vhĺbením previsy. Asi 10m nad zemou je dobre viditeľný nerezový nit. Po ľavej strane kúta po platniach (ďalšie dva nity) a dobrých chytoch dĺžku lana k nerezovému U-borháku na stanovišti. Ďalej hore platňami v smere nitov a okolo previsu kúta do malého vhĺbenia. Pokračujeme ostro doprava do kúta ktorého koniec tvorí hladký kútik (nit). Cez neho hore na obrovský odštiepený obdlžnikový blok (IV). Na platni nad ním je lepený U-borhák-stanovište. Z neho asi 5-6m vodorovne doprava za hranu - tu je pole položených platní. asi 2m za hranou čiernymi pilierikmi (nit) rovno hore a cez položenú zelenú platňu rovno k stanovišťu s borhákom, pod plochým kútom. Originál cesta pokračuje najprv kútom hore a esovitým zahnutím doprava v hornej časti a traverzom po trávnatých platniach. smerom ku ceste 5. Krajšie: Zo stanovišťa po trávnatých pilierikoch smerom doprava (nit, bodkovaná línia na fotografii) a hore na rebro -stanovišťe. Z pravej strany pokračujeme spolu s cestou 5 po oblom pileriku ktorý vyplňuje stred vhĺbenia. Stále vhĺbením až po stanovište na ľavej strane (U borhák), cestou nity. ďalej Asi 7 metrov do malého kotlíka, kde prichádza aj pôvodná originálna cesta. Tu začína samotná rampa. Po pravej strane kotlíka hore, čiastočne pravým rebrom hore pod zelenú platňu v ktorej je nit, cez neho hore k lepenému U borháku- stanovište. Ďalej stále stredom čiastočne mokrého žľabu-rampy, popod strmé platne, ktoré sú za obrovským kútom. Tu sú aj žlté nity (z Birkenmajerovej cesty), taktiež postupové nerezové nity mamut, pokračujeme až po jej koniec - niekoľko dĺžok. Na konci do malého sedielka - dva žlté nity - posledné stanovište na rohu steny. Nad stanovišťom ešte asi 150-200 metrov ľahkým terénom na vrchol.