24. Belica-Kinčeš (V, A1) 9h.
Popis cesty:

24. Belica-Kinčeš (V, A1) 9h - Veža Železnej brány.
A. Belica – V. Kinčeš, 8. 8. 1982