23. Pravý komín (V+, A2, OS M7-) 40h.
Popis cesty:

23. Pravý komín (V+, A2, OS M7-) 40h.-Veža Železnej brány
P. Kostovský – M. Marek – M. Ondráš, 21. – 25. 12. 1979
1. OS D. Kuráň - J. Santus, M7- , 24. február, 2011