22. Prostredný komín ( IV+) 4h.
Popis cesty:

22. Prostredný komín ( IV+) 4h. - Veža Železnej brány
S. Glejdura – J. Lihocká, 17. 2. 1982