20. Belica-Porvazník (V, A2) 10h.
Popis cesty:

20. Belica-Porvazník (V, A2) 10h. - Veža Železnej brány
A. Belica – J. Porvazník, 7. 8. 1980