15. Hranou, A. Belica (IV) 2h.
Popis cesty:

15. Hranou, A. Belica (IV) 2h.
A. Belica sólo, 3. 8. 1976
Výšvih piliera Pravej veže a ťažšie miesta hrany obchádzame traverzom z pravej strany. Zo sedielka za Pravou vežou lezieme vľavo od hrany až na vrchol.