13. Stredom Pravej veže (V+, A0, OS V+ ) 10h.
Popis cesty:

13. Stredom Pravej veže (V+, pôvodne V+, A0 ) 10h.
I. Koller – P. Košík, 28. – 29. 9. 1975, 10 hod.,
1. zima: V. Kinčeš, J. Porvazník, P Slováček, 23.-25.12.1977
(voľne V+ v letných podmienkach, 1 RP?)