9. Pravým komínom (V) 5h.
Popis cesty:

9. Pravým komínom (V) 5h.
C. Hrywiecki – J. Mierzejewski, 19. 8. 1939
1.zima S.Glejdura - I. Koller, 19.3.1981

Naľavo od Sawického depresie pretína stenu výrazný komín. Vstup do steny je vpravo od tohto komína. Platňovitými stupňami hore, potom mierne vľavo na sutinovo- trávnatú lávku. Z nej pravou stranou spomínaného komína hore v smere čiernych previsov, ktoré obchádzame trávnato-skalnatým terénom po pravej strane (najťažšie miesto). Ďalej hore komínom cez previsy až do previsu s voľnými skalami, ktorý ochádzame sprava. Potom pravou stranou komína, vyššie ľavou stranou k strechovitým stupňom. Nimi hore, traverz doprava do komína, hore cez previs a hranou ohraničujúcou komín z pravej strany až do sedielka v rebre, ktoré ohraničuje Sawického depresiu zľava.