6. Ľavým zárezom (VI) 6h.
Popis cesty:

6. Ľavým zárezom (VI) 6h. J. Bednár – J. Pikovský, 22. 8. 1954.

Nástup v spádnici vrcholu, v nápadnom širokom žliabku. Po jeho ľavej strane na lávku, ktorá sa tiahne priečne cez dolnú časť steny. Z lávky po výraznej rampe zárezu až na jeho koniec. Z konca zárezu na šikmú plošinku. Priamo hore 50 metrov (najťažšie miesto), na malý trávnik. Z neho doprava cez dve platne tvoriace komín. Ním hore a ďalej na skalnatú lávku, po ktorej traverz asi 7 metrov doprava. Z lávky na trávnik a blokmi cez previs na vrchol.