5. Superdiretisima (VI+/VII- /M7-/,1x A2 ) 32h.
Popis cesty:

5. Superdiretisima a varianty (pôvodne V, A2, voľne VI+/VII- (M7-) 1x A2 ) 32h.
K. Jakeš – B. Mrozek, 10. – 12. 2. 1979, 32 hod.
1 zimné sólo, čiastočne voľne VI+, A2, M. Heuger, marec 1992
VI+ okrem prvej A2 od 7. stanovišťa voľne VI+/VII-
D. Kuráň, J. Šofranko, 21.2.2011
M7-, s vynechaním prvého úseku A2, za jeden deň - 10 hod.

5a. Variant v spodnej časti:
V. Jakubec – F. Mečiar, 8. – 9. 8. 1981, V+, A0.

5b. Variant Triple direct:
M. Heuger – R. Jelenský – I. Štefanský, 22. – 23. 2. 1997.
Dve nové dĺžky medzi cestou č. 5 a č. 7 (V, A2), 3 dĺžky cestou č. 6 (V+), dolez superdiretisimou (V+, A2).