2. SV rebro (V) 4h.
Popis cesty:

2. SV rebro (V) 4h.
K. Jakubowski – T. Nowicki, 31. 8. 1954

Nástup je v mieste, kde rebro vchádza najhlbšie do sutiny. Žliabkom z ľavej strany veľkej platne, ďalej samotnou platňou a zarastenou skalou na trávnik pod výšvihom. Nad výšvih zľava alebo sprava (ľahšie) a šikmo vľavo trávnatými plošinkami 45 metrov za uhol steny k výraznému bloku. Cez stienku do platňovitého žliabku, ktorým na platne. Platňami 40 metrov hore na trávnik, 30 metrov ostrím piliera a vyššie cez komínik, ktorý vytvára odštiepená platňa, až na jej horný koniec. Traverz doľava po platniach na rebro, ktoré ohraničuje z pravej strany výrazné vhĺbenie a ďalej šikmo vpravo zárezom na trávnik. Trávnato-skalnatými stupňami po ľavej strane piliera k výraznému zárezu. Ním do miesta, kde sa rozdvojuje, ľavým zárezom hore a potom vpravo na plošinu nad pravým zárezom. Ďalej 6 dĺžok najprv ľavou stranou piliera, potom jeho platňovitým ostrím na predvrcholový vodorovný hrebeň Mnícha. Ľahko na vrchol.