1. Filek-Piotrowski (IV) 4h.
Popis cesty:

1. Filek-Piotrowski (IV) 4h.
K. Filek – J. Piotrowski, 31. 9. 1954
Výstup vedie prakticky vo V stene Kačacieho Mnícha. Od Zeleného Kačacieho plesa do prvého z dvoch spadajúcich žľabov z vysunutej terasy Kačacej doliny smerom na Železné spády. Žľabom 50 metrov pod veľký previsnutý skalný zub. Ďalej 30 metrov lámavými skalami na trávnatú lávku. Šikmo vpravo hore lávkou 60 metrov na plošinku. Nad nami sa nchádzajú 3 previsnuté rebrá. Prostredným z nich, vpravo od hrany, po strmých blokoch 60 metrov na veľkú trávnatú plošinu, ňou vpravo hore a slabo výraznou trávnato-skalnou depresiou 15 metrov hore, vyššie doľava pod previs a systémom trávnatých plošiniek cez ďalší previs na balkónik na začiatku platňovitého rebra. Priamo rebrom alebo jeho ľavou stranou 10 metrov hore, potom traverz vľavo do strmého zárezu. Zárezom priamo hore, pod previsnutými blokmi traverz doprava do zárezu, ktorým hore na veľkú trávnatú terasu. Z terasy výrazným žľabom 30 metrov hore, potom vpravo cez strmú platňu do depresie, ktorá nás vyvedie na SV rebro. Rebrom na vrchol.