12. Rebrom na V vrchol (III-IV) 2h.
Popis cesty:

12. Rebrom na V vrchol (III-IV) 2h.
F.Kelle ml., J.Šuna, 28.8.1951, info:AP3/82, K2/1385

Tento výstup v zásade vedie po rebre, ktoré sa vypína medzi hlavným žľabom steny a pravým žľabom steny. Medzi týmito žľabmi siaha rebro najnižšie do sutiny. Priamo po rebre cez dva strmé výšvihy, veľmi ťažko, na trávnatú lávku, ktorá pretína rebro v dvoch tretinách dĺžky. Po ostrí rebra na vežičku a z nej na sutinovú plošinku. Odtiaľ bez ťažkostí na východný vrchol štítu. Na stanovištiach cesty sú osadené borháky. Popis preistenia cesty: