18. Stanislawski - Vogel (V) 5h.
Popis cesty:

18. Stanislawski - Vogel (V) 5h.
W.Stanislawski, P.Vogel 14.8.1932

Stena západného vrcholu sa skladá z troch pásiem, z ktorého prostredné je pozvoľnejšie. Spodným pásmom prebieha asi v spádnici vrcholu plytké vhĺbenie so svetlejšími skalami. Nástup je na začiatku vhĺbenia, a to kúsok vľavo od miesta, kde sa stena ostro zahýba smerom k rokline spadajúcej z Javorovej škáry. Zo sutiny, alebo zo snehu cez platňu na sutinovú plošinu, potom šikmo doprava na ďalšiu skalnú a sutinovú plošinu. Odtiaľ po lámavých stienkach a stupňoch šikmo doľava do plytkého žliabku, ktorý beží priamo hore dnom spomínaného vhĺbenia. Žliabkom priamo hore na sutinové a skalné stupne. Odtiaľ šikmo doprava hore cez schod na veľký voľný balvan. Z neho po kývavých balvanoch a skalách doľava, potom niekoľko metrov doprava pod krehkú, čerstvo odlomenú stienku a znova doľava na terasu. Terasou doľava až skoro na koniec, potom hore do steny a ľahko na plošinku, z ktorej doprava za roh na ľahký terén a týmto vľavo do žľabu. Žľabom priamo hore a potom doprava na plošiny prostredného pásma. Tu priamo hore až pod jednoliate horné pásmo vybudované z mohutných platní. Vľavo od prostriedku tohto pásma sa tiahne výrazný komín. Vpravo od neho je dole hlboký výklenok a ešte ďalej vpravo biely čerstvý výlom. Na začiatku komína, vľavo od neho je obrovská kolmá platňa, kde je veľká plošina. Odtiaľ kamením niekoľko metrov priamo hore, potom vľavo do ďalšieho úseku tu zúženého komína. Zúžením priamo hore neobyčajne ťažko na stupeň. Tu sa komín rozširuje. Komínom hore veľmi ťažko, previs. Ako pokračovanie komína beží šikmo doprava skalný žľab, prechádzajúci v lávku. Ním až na koniec a potom cez stienku, veľmi ťažko, na lávku. Tu doprava hlbokou puklinou, potom žliabkom s balvanmi na plošinu pod jednoliatou hladkou stenou. Od pravéha okraja plošiny na odštiepený balvan a z jeho temena vľavo do hlbokej pukliny v platniach. Puklinou šikmo doľava hore a potom pomocou odštiepených balvanov prechod asi 6 m. doľava k rohu steny. Tu sa presunieme po hladkej stienke doľava za roh, neobyčajne ťažko, na plošinku. Z nej najprv hore po veľkých balvanoch a potom rímsami doľava na skalné rebro tesne pod nápadným pilierom. Vstupujeme na Komarnického cestu. Teraz vpravo od piliera hore, potom hodne doprava na hranu rebierka, ktoré vrúbi zľava jednoliate zrázy severnej steny. Po rebierku priamo hore až na plošinu z veľkých balvanov, priamo pod štítovú stenu. Odiaľ na malú popukanú platňu, ktorá je pritlačená šikmo k zrázom a cez platňu doprava okolo rohu steny. Po stupňoch a lištách asi 20 m. šikmo doprava hore, veľká expozícia, k miestu, odkiaľ sa už dá postupovať priamo hore. Po niekoľkých metroch plochou naklonenou lávkou na plošinu s machom, odtiaľ šikmo doprava po balvanoch, potom medzi stenou a balvanmi a nakoniec cez stienku na rímsu vpravo k vhĺbeniu v stene. Od ľavého okraja rímsy priamo hore mierne previsnutou stienkou, ťažko, na balvany a plošinku, potom niekoľko metrov doprava a ďalej doľava na zráznu stienku. Touto priamo hore, nakoniec ťažko, na platňu a z tejto vpravo na začiatok širokého pásu, ktorý vedie doprava na hrebeň. Tu kúsok vľavo a potom priamo hore do žliabku. Žliabkom hore až k jeho prerušeniu, potom doprava ľahkým terénom a nakoniec priamo hore cez popukanú platňu na západný vrchol.