16. Dolný variant cesty č.15. (II)
Popis cesty:

16. Dolný variant cesty č.15.(II)
S.Bernadzikiewicz, Z.Giesztor, S.Gronski 27.8.1929

Dolný variant. - Nastupujeme od ústia hlavného žľabu, ktorý spadá dolu z Javorovej štrbiny vpravo na ľavej strane charak- teristického bieleho výbežku skál. Cez výbežok šikmo doprava hore vedľajším žliabkom až na koniec do sedielka v chrbte, hore pod strmé skaly rebra. Odtiaľ doľava hlbokým 10 m.komínikom, potom 3 m. doľava po lávke zavalenej voľnými balvanmi až k žliabku. Žliabkom, ľahšie, 30 m. priamo hore, potom doľava na chrbát a po ňom po stupňoch po 20 m. pod jeho výšvih. Tento zdoláme alebo priamo prostriedkom pomocou krátkej ťažkej trhliny, alebo, ľahšie, obídeme ho vpravo a dostaneme sa tak na ľahší terén a na normálnu cestu. výstup tým variantom vedie síce lámavým a trávnatým terénom, no je jednoduchší ako pôvodný výstup a ho napriamuje.