13. Stanislawského komín (V) 5h.
Popis cesty:

13. Stanislawského komín (V) 5h.
W. Stanislawski, J.Staszel 7.7.1932 1.zima celou stenou M.Groisová, M.Grois, J.Kertesz, M.Krkoška, 4.1962, varianta (IV) v spodnej časti rampou zľava: F.Nejedlo J.Sláma 31.3.1953

Vstup do komína je vpravo od ústia hlavného kuloáru, od ktorého ho oddeľuje zrázne rebro. Komínom hore, potom doľava cez stienku na plošinu v rebierku, ktoré ohraničuje komín vľavo. Odtiaľ priamo hore, nakoniec mierne doprava na balvany a tu po niekoľkých metroch vpravo do malého komínika, ďalej vpravo za rebierkom je hlavný komín. Komínikom 6-8 m. hore na stupeň vľavo. Tu doprava cez lámavé skaly a balvany nad komínikom na stupne a po nich hore pod výšvih hlavného komína, ktorý sa tu podobá mokrému zárezu. Od päty výšvihu, sutinová plošinka, prechod doľava až blízko k rohu steny, kde beží úzky komínik priamo hore k sedielku medzi stenou a vežou, vyčnievajúcou zo steny vľavo. Nie komínikom, ale niekoľko metrov vodorovne doprava po stupňoch, potom niekoľko metrov priamno hore na rímsu pod mierne previsnutú plochú stienku. Tu prechod naspäť do komínika, ktorého pravou stranou niekoľko metrov priamo hore, neobyčajne ťažko, na sutinovú plošinu medzi stenou veže a vlastnou stenou. Z pravého kúta plošiny hore na sutinovú terasu na krátkom chrbte, ktorý spojuje vrcholec spomínanej veže so stenou. Odtiaľ kúsok doprava do hlbokého, ale krátkeho komína a týmto nakoniec previs, na začiatok rímsy, bežiacej doprava až k hlavnému kuloáru severnej steny. Rímsou doprava až k plochému, zárezu a ním hore. Zárez prechádza v trhlinu, ktorá nás dovedie znovu na sutinu. Po nej hore, zväčša pozdĺž hlavného kuloáru. Tento je tu širší a plochý, takže sa môže doň zostúpiť a potom pásom v zrázoch vlastnej steny priamo hore v smere komína, rovnobežného s hlavným kuloárom. Komín a kuloár delí zrázny pilier so sutinovou plošinou na temene. Komínom priamo hore a potom doprava na spomínanú plošinu. Komín pokračuje ďalej vľavo vo vlastnej stene, a preto lezieme žliabkom doľava až k malému previsu. Pod previsom doprava cez plochú stienku na sutinovú plošinu, odtiaľ znova doľava za odštiepený balvan a ďalej po platni na stupne na začiatku ďalšieho úseku už spomínaného komína, ktorý sa tu tiahne viac vľavo. Najprv cez spodný prah komína, neobyčajne ťažko, ďalej dnom až pod vklinený veľký balvan. Pod týmto doprava cez hladkú platňu, balvany, rebrá, vpravo od komína hore. Cez posledný schod na terasu, pri ktorej sa komín končí. Odtiaľ priamo hore smerom k vrcholu. Cez ploché stienky na Komarnického cestu a ňou na východný vrchol.