12. Stredom steny (VI) 5h.
Popis cesty:

12. Stredom steny (VI) 5h.
K.Cerman, O.Kopal, R.Kuchař, J.Mašek 28.7.1952