6. Stredom ľavého piliera (V/A1) 22h.
Popis cesty:

6. Stredom ľavého piliera (V/A1) 22h.
Cz.Bojsarowicz, L.Górsky, K.Wielicki 4.-6.2.1978