12. Potmehúti (V) 8h.
Popis cesty:

12. Potmehúti (V) 8h.
D. Šak, M. Volf, 8.1.2007

Popis: Nástup do cesty cez samostaný ľad do Javorovej záhradky (ľad 85°,WI 4).
Nástup do samotnej steny v spádnici Žabieho Javorového sedla. Kolmými trávami 2 dĺžky (V) do snehových žliabkov (cca 75°). Prechod na pilierik doľava (V) a ním na hrebeň. Cesta má 13 dĺžok (8 hod.) včítane lezeného ľadu a prechodu cez Javorovú záhradku.

Howling wind ,WI 3+, 55m,
Pekný a ľahký ľad hneď vpravo od vyššie popísaného ľadu, do Javorovej záhradky.
28.12.2013,liezli a opísali: Herczeg Gábor & Brezovszky Gábor
Foto ľadu 1
Foto ľadu 2