10. Pravý komín (V+/A0, ľad do 90)
Popis cesty:

10. Pravý komín (V+/A0, ľad do 90)
B. Mrozek, K. Jakeš 5. 1. 1980
Foto Prednej Javorovej veže - pohľad na Pravý komín